समुद्रपारि डट कमको अनलाईन रेडियो सेवा
Toho Khanban Banner

समुद्रपारि डट कमको पुरानो समाचार भाईरल बन्दा

भ्रममा नपर्न आग्रह

Sp 1 Ok

टोकियो – आजभन्दा ठिक ४ वर्ष अगाडि ओसाकामा हत्या भएका बिष्णु धमलाको समुद्रपारि डट कममा त्यतिबेला प्रकाशित समाचार आज दिनभरि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्न पुगेको छ ।

विस्तृतमा

 • emfkfsf] a'wjf/]l:yt ;xsf/Låf/f ;~rflnt ;'kf/L k|zf]wg sf/vfgfdf sfFrf] ;'kf/L pl;g]/ ;'sfOFb} . emfkfdf #$ j6f ;xsf/L ;+:yfn] k/Dk/fut k|zf]wg sf/vfgf ;~rfngdf NofPsf 5g . tl:a/ M rGb|snf e08f/L, emfkf, /f;;

  झापाको बुधवारेस्थित सहकारीद्वारा सञ्चालित सुपारी प्रशोधन कारखानामा काँचो सुपारी उसिनेर सुकाइँदै । झापामा ३४ वटा सहकारी संस्थाले परम्परागत प्रशोधन कारखाना सञ्चालनमा ल्याएका छन् । तस्बिरः चन्द्रकला भण्डारी, झापा

 • clvn g]kfn /fli6«o :jtGq ljBfyL{ o'lgogsf] sf7df8f}Fsf] e[s'6Ld08kdf laxLaf/ cfof]lht @@cf}+ /fli6«o dxflwj]zgdf g[To k|:t't ub}{ snfsf/ . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;

  अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा बिहीबार आयोजित २२औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नृत्य प्रस्तुत गर्दै कलाकार । तस्बिरः प्रदीपराज वन्त

 • 12674294_1220228628004800_1307329188_n

  पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालाप्रति अन्तिम सलामीको लागि पशुपति आर्यघाटमा भएको तयारी । तस्बिरः समुद्रपारि

 • sabyatra

  शव यात्रा : स्व. कोइरालाको शव अन्त्यष्टिका लागि राजकीय सम्मानका साथ पशुपति स्थित आर्यघाट लगिदै । तस्बिरः समुद्रपारि ।

 • raute

  राउटेपनि रंगशालामाः नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइरालालाई श्रद्धाञ्जलि दिन रंगशाला पुगेका राउटेहरु सञ्चारमाध्यममा कुराकानी गर्दै । तस्बीर : समुद्रपारि ।

GMT 

International Calling Card

प्रमुख समाचार

Core Japan
Surya Corporation
Good times advertisnment

विचारथप पढ्नुहोस्

समाचारथप पढ्नुहोस्

 • संसदद्वारा शोक प्रस्ताव पारित

  sambidhansabha

  काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्र्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निधनमा व्यवस्थापिका संसदले बिहीबार शोक प्रस्ताव पारित…

 • बीउबिजन महोत्सव सुरु

  Default_img

  झापा–झापा जिल्लामा कृषि उपज तथा बीउबिजन महोत्सव सुरु भएको छ । मेची कृषक बहुमुखी कृषि सहकारी…

 • नेता आचार्यको स्वास्थ्य सुधारोन्मुख

  NArahari

  काठमाडौँ – नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री नरहरि आचार्यको स्वास्थ्यस्थिति सुधारोन्मुख बन्दै गएको छ ।…

Tamang Samaj
Restaurant on Sale
Raju Lama Concert in Japan
© Copyright 2006-2015 सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित