समुद्रपारि डट कमको अनलाईन रेडियो सेवा
 • sadak

  सडक निर्माण गर्दैः म्याग्दीको दग्नाम भीरमा सडकको ट्रयाक खोल्न बिस्फोटक पदार्थको सहायताले पहाड फुटाउने प्रयास गरिँदै मजदुर । तस्बिरः सन्तोष गौतम

 • dhatu

  काठमाडौंको स्वयम्भूमा बिक्रीका लागि राखिएको धातुका सामाग्री । तस्बिरः विशाल काफ्ले

 • bato

  बिजोगः मनसुन सुरु भएसंगै नेपालका ग्रामिण भेगका बाटोको अवस्था नाजुक बनेको छ । धादिङ जिल्लाको उत्तरी भेग जाने बाटोमा फसेको सवारिसाधन । तस्बिरः किसन अधिकारी

 • kqmfp
	gjnk/f;Lsf] l;FrfO ljsf; l8lehg sfof{nodf cfOtaf/ ;]jfu|fxL;Fu 3'; lnFbflnFb} clVtof/ b'?kof]u cg';Gwfg cfof]u a'6jnsf] 6f]nLn] kqmfp k/]sf OlGhlgo/åo O{Zj/Lk|;fb 9sfn / of]u]Gb| ld> . tl:a/M k'?iff]Qd ;'a]bL, gjnk/f;L–/f;;

  घुस खानेहरुः नवलपरासीको सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयमा सेवाग्राहीसँग घुस लिँदालिँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलको टोलीले पक्राउ गरेका इन्जिनियरद्वय ईश्वरीप्रसाद ढकाल र योगेन्द्र मिश्र । तस्बिरः पुरुषोत्तम सुवेदी

 • 2

  बुद्ध र सगरमाथाको देश नेपाल चिनाउँदै बिश्व शान्ति र भाइचाराको सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्य बोकेर ८ वर्ष अघि बिश्व साइकल यात्रामा निस्केका दुईजना साइकलयात्री लोकबन्धु कार्की र जनार्दन खनाल जापान आईपुगेका छन् । तस्विर : समुद्रपारि

GMT International Calling Card

प्रमुख समाचार

विचारथप पढ्नुहोस्

समाचारथप पढ्नुहोस्

भुकम्प बिशेषथप पढ्नुहोस्

© Copyright 2011-2013 सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित