पहाड चिरेर बगेको तिलानदी

खाँडाचक्र नगरपालिका कालीकोटको पिली पहाडलाई चिरेर बगेको कर्णालीको शाखा तिलानदी ।

तपाईको प्रतिक्रिया
© २००६–२०१८ सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित