समिक्षा र नारायणको आवाजमा ‘माया जालैमा…’ [भिडियो]

तपाईको प्रतिक्रिया
© २००६–२०१८ सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित