देशको शान्ति र विकासका लागि सकेजति गर्छु – रामकृष्ण श्रेष्ठ