1.  केइक्यू कामताबाट १ मिनेट र जेआर कामताबाट ५ मिनेटको
    दूरीमा होष्टेल बिक्रिमा छ । किन्न वा सोहि होष्टेलमा पार्टनर हुन
  2. ईच्छुक महानुभावहरुले यथाशिघ्र सम्पर्क गर्नुहोला ।
  3.  नेपाल जाने सस्तो टिकट उपलब्ध गराईन्छ ।
  4.  जुनसुकै भिसा भएकाहरुका लागि काम उपलब्ध छ ।
  5.  भिसा सम्बन्धि परामर्श सेवा उपलब्ध गराईन्छ ।

    Call Now 070-3345-7515