dipak-kc
१. शेरबहादुर केसी १,००,०००
२. दिपक केसी १,००,०००
३. उर्मिला अधिकारी ५०,०००
४. युवराज गौतम ५०,०००
५. सुरेश मल्ल २५,०००
६. दिपक के.सी. १०,००० (दिलबहादुर केसी)
७. प्रेम राना ३०,०००
८. चन्द्रबहादुर राना ३०,०००
९. कुलराज पौडेल १०,०००
१०. पदम मल्ल २५,०००

११. प्रेम साहनी २०,०००
१२. रबिन्द्र खड्का १०,०००
१३. जीवन थापा २०,०००
१४. राम थापा राजबिन ३०,०००
१५. रमेश गौतम १,११००
१६. मेघबहादुर कँडेल १०,०००
१७. गोबिन्दप्रसाद श्रेष्ठ ५०,०००
१८. नरिश्वर गौतम १५०००
१९. मोहन खत्री ५०,०००
२०. गणेश थापा १०,०००

२१. मुकुन्द ढकाल १०००
२२. हरि केसी ५०००
२३. मनोज केसी १०,०००
२४. तिर्थ कँडेल १५०००
२५. ध्रुब केसी ५०,०००
२६. धनबहादुर केसी १०,०००
२७. इरिको गुरुङ जापानी १०,०००
२८. तेजिन्द्र थापा १०००
२९. बाबुराम सापकोटा १०,०००
३०. प्रदिप थापा ५०००

३१. नरबहादुर थापा १५,०००
३२. सन्त खत्री २०,०००
३३. दिलु खत्री ६१,०००
३४. तुलसीराम गौतम ५१,०००
३५. डिलाराम खरेल २०,०००
३६. शंकर गिरी २०,०००
३७. कृष्ण खरेल ५,०००
३८. जीवन पुन १०,०००
३९. लालकुमारी साहनी १०,०००
४०. लालबहादुर केसी २०,०००

४१. दयानिधि ढकाल १०,०००
४२. बिष्णु केसी २०,०००
४३. टिका केसी १०,०००
४४. होम केसी १०,०००
४५. धनु राना ३०,०००
४६. चिनु राना ३०,०००
४७. नमराज शर्मा ११,१११
४८. भरत मल्ल १,०५,०००
४९. कृष्णकुमार रु. ३०,००० (अष्ट्रेलिया)
५०. नन्दबहादुर मल्ल २५,०००

हाल सम्म संकलित जम्मा रकम १,२८६,२११ येन (अक्षरमा एकसय अठ्ठाइस मान छ हजार दुईसय एघार)