ओशाका बिभाग (शाखा) कार्यालय

कामको विवरण खद्य उत्पादन कम्पनी भित्र (मोरिचुके)
तलब प्रतिघन्टा ८५० येन (यातायात खर्च दिनकाे ४०० येन)
काम गर्ने स्थान अोशाका-सि, मिनातो-कु, फुकुजाकी २-३-४८
काम गर्ने समय वेलुकी १५:०० बजेदेखि २२:०० बजेसम्म
योग्यता अनुभव नभएकाहरुलाई पनि स्वागत
जापानी भाषाको ज्ञान  खासै अावश्यक नपर्ने
कामको विवरण मासुको नापताैल तथा प्याकिङ गर्ने
संख्या १० जना
तलब घन्टाको ८०० येन । यातायात खर्च दिनको ६०० येन ।
काम गर्ने स्थान कोशीएन स्टेशन, हानशिन, ओसाका
समय विहान ८:३० बजेदेखि वेलुकी ५:१५ बजेसम्म । आराम गर्ने समय १ घन्टा । काम गर्ने समय ७.७५ घन्टा ।
विदाको दिन सिफ्ट अनुसार सल्लाह गरिनेछ ।
सुबिधा कोशीएन स्टेशनबाट निशुल्क बसको व्यवस्था
कामको विवरण खाध्य उत्पादन कम्पनी भित्र मोरिचुके(खाना राख्ने)लाइनको काम
योग्यता अनुभव नभएकाहरूलाइ पनि स्वागत छ ।
तलब घन्टाको ८०० येन । यातायात खर्च दिनको ५०० येन ।
काम गर्ने स्थान ह्योगो केनको कोबे सिटी
समय विहान ८ बजेदेखि वेलुकी ५ बजेसम्म । आराम गर्ने समय १ घन्टा । काम गर्ने समय ८ घन्टा ।
विदाको दिन सिफ्ट अनुसार सल्लाह गरिनेछ ।
सुबिधा सामाजिक बिमा, फ़ुकाए स्टेशनबाट निशुल्क बस (५ मिनेट)
महिला कर्मचारीको सक्रियता । लामो अवधीको काम ।
कामको विवरण खाध्य उत्पादन कम्पनी भित्र मोरिचुके(खाना राख्ने)लाइनको काम । खाना तताउने, पकाउने सहयोगी
योग्यता अनुभव नभएकाहरूलाइ पनि स्वागत छ ।
तलब प्रतिघन्टा ८५० येन । भाडा दिनको ५०० येन ।
काम गर्ने स्थान ओशाकाको पूर्वी ओशाका शहर ।
समय विहान ८ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म । आराम गर्ने समय १ घन्टा । काम गर्ने समय ८ घन्टा ।
विदाको दिन सिफ्ट अनुसार सल्लाह गरिनेछ ।
सुबिधा सामाजिक विमा, कोनोइके स्टेशनबाट निशुल्क आवागमन बसको व्यवस्था (५ मिनेट)
महिला कर्मचारीको सक्रियता, लामो अवधीको काम
कामको विवरण खाध्य उत्पादन कम्पनीभित्र मासु प्रशोधन तथा प्याकिङ
योग्यता अनुभव नभएकाहरूलाइ पनि स्वागत छ ।
तलब प्रतिघन्टा ८५० येन । भाडा दिनको ६०० येन ।
काम गर्ने स्थान ह्योगो केनको हिमैजी सिटीमा
समय विहान ८ बजेदेखि वेलुकी ५ बजेसम्म । आराम गर्ने समय १ घन्टा । काम गर्ने समय ८ घन्टा ।
विदाको दिन सिफ्ट अनुसार सल्लाह गरिनेछ ।
सुबिधा सामाजिक बिमा,  सुपरमार्केटमा सामान बिक्रि गर्न सकिने
पुरूष-महिला कामदारको सक्रियता ।

arix-web-footer