चिबा बिभाग (शाखा) कार्यालय

कामको विवरणखाध्य बस्तुको फ़्याक्ट्रीमा मोरिचुके (खाना राख्ने), प्याकिङ
योग्यताअनुभब नभएकालाई पनि स्वागत
तलबप्रतिघण्टा ८५० येन, यातायात खर्च प्रतिदिन ८०० येन
काम गर्ने स्थानफ़ुनाबासी सी, ताकासे च्यो
समयलामो अवधी:९:०० ~१८:००
विदाको दिनसिफ़्ट प्रणाली (सल्लाह अनुसार)
सुबिधासामाजिक बिमा (स्याखाई होकेन) को ब्यवस्था
बसको ब्यवस्था
कामको विवरणखाध्य बस्तुको फ़्याक्ट्रीमा मोरिचुके (खाना राख्ने), प्याकिङ
योग्यताअनुभब नभएकालाई पनि स्वागत
तलबप्रतिघण्टा ८०० येन, यातायात खर्च प्रतिदिन ५०० येन
काम गर्ने स्थानफ़ुनाबासी सी, ताकासे च्यो
समयलामो अवधी:८:३० ~१७:३०, दिउँसाेः१४ ~१९, विहान ७ बजेदेखि दिउँसो १२ बजेसम्म ।
विदाको दिनसिफ़्ट प्रणाली (सल्लाह अनुसार)
सुबिधाबसको ब्यवस्था
कामको विवरणखाध्य बस्तुको फ़्याक्ट्रीमा चेकिंग, मोरिचुके (खाना राख्ने),बाकसमा राख्ने
योग्यताअनुभब नभएकालाई पनि स्वागत
तलबप्रतिघण्टा ८०० येन, रातिकाे तलब २५% थप हुन्छ, यातायात खर्च प्रतिदिन १,००० येन
काम गर्ने स्थानचिबा केन, सोदेगाउरा सी
समयराति:२३:३०~२८:१५
विदाको दिनसिफ़्ट प्रणाली (सल्लाह अनुसार)
सुबिधासामाजिक बिमा (स्याखाई होकेन) को ब्यवस्था
बसको ब्यवस्था
कामको विवरणखाध्य बस्तुकाे प्याकिङ, माेरिचुके (खान राख्ने), खाना पकाउने
योग्यताअनुभब नभएकालाई पनि स्वागत
तलबप्रतिघण्टा ९०० येन, यातायात खर्च प्रतिदिन ५०० येन
काम गर्ने स्थानचिबा केन, खाचुतादाइ
समयबिहान:१०:०० ~१९:००, दिउँसाेः १५ः०० ~२२ः००
विदाको दिनसिफ़्ट प्रणाली (सल्लाह अनुसार)
सुबिधासामाजिक बिमा (स्याखाई होकेन) को ब्यवस्था

इबाराकिकेनकाे बिभिन्न ठाउँकाे काम

कामको विवरणखाध्य बस्तुकाे प्याकिङ, माेरिचुके (खान राख्ने)
योग्यताअनुभब नभएकालाई पनि स्वागत
तलबप्रतिघण्टा ८०० येन, यातायात खर्च १८०० येन प्रतिदिन
काम गर्ने स्थानताेरिदेबाट लिने पुर्याउने ब्यवस्था
समयलामो अवधी : बिहान ८ः३० बजेदेखि बेलुकी १७ः३० बजेसम्म, बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी २१ बजेसम्म
विदाको दिनसिफ़्ट प्रणाली (सल्लाह अनुसार)
सुबिधासामाजिक बिमा (स्याखाई होकेन) को ब्यवस्था

arix-web-footer