arthik-sahayogहालसम्म प्राप्त भएका सहयोग दाताहरुको नामावली यसप्रकार छ ।
(रकम जापानी येनमा)

१. राजु कार्की टोकियो – १३०,०००
२. निरञ्जन थापा टोकियो – १००,०००
३. निर्मल खत्री टोकियो – ५०,०००
४. रामप्रसाद शर्मा टोकियो – २०,०००