बिहिबार, मंसिर १४, २०८०
Thursday, November 30, 2023

टोकियो – एइज्युकेन (स्थायी आवासीय) भिसा भनेको विदेशीहरूका लागि जापानमा स्वतन्त्र तरिकाले स्थायी रुपमा कुनै सीमा बिना बस्न पाउने आवासीय अनुमति हो । स्थायी आवासीय भएमा बसाई अवधिको सिमा हट्ने र काममा कुनै प्रतिबन्धहरू नहुने, विश्वासिलो पात्रको रुपमा हेरिने लगायतका सुविधा प्राप्त हुन्छन् । यसका लागि निवेदक कम्तिमा जापानमा १० वर्ष बसोवास गरेको हुनुपर्दछ । वर्किङ भिसाबाहक जस्तै प्राविधिक प्रशिक्षार्थी, तोकुतेइ गिनोउ (१ नं. बाहेक) जापानी नागरिकको श्रीमान वा श्रीमतीको हकमा भने जापानको बसाई ५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्दछ ।

यसैगरी जापानी नागरिक, एइज्युस्या, विशेष एइज्युस्यासंग विवाहित स्पाउजको हकमा विवाह गरेको ३ वर्ष नाघेको र जापानमा १ वर्ष बसेको भए हुन्छ । ‘तेइज्युस्या’ भएको व्यक्ति ५ वर्ष भन्दा बढि लगातार जापानमा बसेको हुनुपर्दछ । जापानका लागि विशेष योगदान गरेको व्यक्ति ५ वर्ष भन्दा बढि जापानमा बसेको भए हुन्छ । उच्च स्तरिय जनशक्तिका हकमा अंक अनुसार १ वर्ष वा ३ वर्ष जापानमा बसेको हुनुपर्दछ । एइज्युकेन एप्लाई गर्नका लागि यसबाहेक अन्य मापदण्डहरु पनि छन् ।

एइज्युकेन एप्लाई गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरु:
१. व्यक्तिगत पहिचानको कागज पत्रः परिवार दर्ता रजिष्टर (कोउसेकी तोहोन), जन्मदर्ता प्रमाण-पत्र, विवाह दर्ता प्रमाण-पत्र, स्वीकृति प्रमाणपत्र आदि । वर्किङ भिसा भएका व्यक्तिलाई भने आवश्यक नपर्ने ।
२. आवासीय प्रमाण-पत्र (ज्युमिनहृयो): सपरिवारको उल्लेख गरिएको हुनुपर्ने तर माइनम्बर उल्लेख गर्न नपर्ने ।
३. पेशाको स्थिति प्रमाणित गर्ने कागजातः कम्पनीमा काम गर्ने भएमा रोजगार प्रमाण-पत्र (जाइस्योकुस्योमेइस्यो) ।
व्यवसाय भएमा अन्तिम कर फिर्ता कागजको कपी (खाकुतेइ सिनकोकु) र भएमा व्यवसायिक अनुमति पत्रको कपी (क्योखास्यो)
४. पछिल्ला ५ वर्षको खाजेइ/नोजेइ प्रमाण-पत्र (सिटी अफिसले जारी गरेको), जापानी नागरिक/एइज्युस्या/विशेष एइज्युस्याको स्पाउजको हकमा भने पछिल्लो ३ वर्षको । जापानी नागरिक/एइज्युस्या/विशेष एइज्युस्याको बच्चाको हकमा पछिल्लो १ वर्षको ।
५. पाँच प्रकारको करको भुक्तानी प्रमाण-पत्र (कर कार्यालयले जारी गरेको)

पाँच प्रकारको कर भन्नाले
(क) स्रोत आयकर र पुनर्निर्माण विशेष आयकर (गेनसेनस्योतोकुजेइ)
(ख) घोषित आयकर र पुनर्निर्माण विशेष आयकर (सिनकोकुस्योतोकुजेइ)
(ग) उपभोक्ता कर र स्थानीय उपभोक्ता कर (स्योहिजेइ लगायत चिहोउ स्योहिजेइ)
(घ) उत्तराधिकार कर (स्योजोकुजेइ)
(ङ) उपहार कर (सोयोउजेइ)
६. पछिल्लो २ वर्षको सार्वजनिक पेन्सन सम्बन्धी कागजात
जापानी नागरिक/एइज्युस्या/विशेष एइज्युस्याको बच्चाको हकमा पछिल्लो १ वर्षको पेन्सनको नियमित सेवा वा पेन्सन नेट ‘हरेक महिनाको पेन्सन रेकर्ड’ को प्रिन्ट गरिएको भाग, नागरिक पेन्सन बिमाको रसिद (राष्ट्रिय पेन्सनमा दर्ता गरेको अवधि भएको व्यक्ति) सामजिक बिमा लागू हुने व्यवसायको मालिकको हकमा स्वास्थ्य बिमा/कल्याण पेन्सन बिमा शुल्कको भुक्तानी रसिद, सामजिक बिमा शुल्कको भुक्तानी प्रमाण-पत्र वा सामाजिक बिमा शुल्कको भुक्तानी (निवेदन) कागजात ।
७. सपरिवारको बिमा कार्डको कपी र बीमित/बीमा नम्बर चाहिँ कालो रंगले छोपेर बुझाउनुपर्ने ।
८. राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा शुल्क (कर) भुक्तानी प्रमाण पत्र (सिटी अफिसले जारी गरेको) जापानी नागरिक/एइज्युस्या/बिशेष एइज्युस्याको बच्चाको हकमा पछिल्लो १ वर्षको । पछिल्लो २ वर्षमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमामा दर्ता गरेको कुनै अवधि भएमा त्यो पनि बुझाउनुपर्ने ।
९. पहिचान ग्यारेन्टी प्रमाण-पत्र (मिमोतोहोस्योस्यो), व्यक्तिगत ग्यारेन्टरको व्यक्तिगत परिचय स्पष्ट हुने कागजात सवारी चालक अनुमति पत्रको फोटोकपी आदि
१०. स्पष्टीकरण पत्र
११. निवेदन पत्र
१२. राहदानी
१३. आवासीय कार्ड

त्यस बाहेक निवेदकको देहायका मापदण्डहरु पनि पूरा भएको हुनुपर्दछ ।
१. अहिलेसम्म कुनै पनि आपराधिक गतिविधिमा संलग्न नभएको हुनुपर्ने
२. जापानमा जीवन यापनका लागि पुग्ने आर्थिक क्षमता भएको हुनुपर्ने
३. नियम अनुसार लाग्ने सबै करहरु ठीक-ठीक समयमा तिरेको हुनुपर्ने । कर तिरिरहेको भए पनि ढिला गरी तिरेको अवस्थामा आवेदन रद्द हुन पनि सक्छ ।
४. राष्ट्रिय पेन्सनमा छिरेको हुनुपर्ने ।
५. लामो अवधि जापानमा राम्रो आचरण भई बसेको हुनुपर्ने

एइज्युकेनको संख्यामा सीमितता नभएकोले जापानको इमिग्रेशनले तोके अनुसारको मापदण्ड पूरा गरेको जो कोही एप्लाई गर्न पाउनेछन् ।
एइज्युकेन भएमा हुने फाईदा
१. भिसा नविकरण गरिराख्न नपर्ने तर ७ वर्षमा एकचोटी कार्ड भने नविकरण गर्नुपर्ने ।
२. जुनसुकै कानूनी प्रक्रियामा सहज हुने ।
३. लगभग जापानी नागरिक सरहको सेवा, सुबिधा प्राप्त गर्न सकिने ।
४. घर किन्न परेमा जापानी नागरिक सरह सहज रुपमा ऋण प्राप्त गर्न सकिने ।
५. श्रीमती र आफ्ना सन्तानलाई जापानमा बस्न फाइदा हुने, उनीहरुको हाइगुस्या भिसा हुने भएकोले काममा कुनै समय सीमाको प्रतिबन्ध नहुने र जापानी नागरिक सरह काम गर्न पाईने ।
यस सम्बन्धमा थप जानकारी आवश्यक परेमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुने छ । . bstiwari2002@yahoo.com

(लेखक तिवारी जापानको कर प्रणाली, भिसा तथा इमिग्रेशनसंग सम्बन्धित बिषयका जानकार राख्नुहुन्छ)

 

तपाईको प्रतिक्रिया