मोटर बोटमा सयर…

चितवनको नारायणी नदीमा मोटर बोटमा सयर गर्दै सर्वसाधारण ।

तपाईको प्रतिक्रिया
© २००६–२०१८ सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित