हेँगा लगाउँदै किसान

कञ्चनपुरको कृष्णपुरका किसान गहुँ छरेको खेतमा राँगाको सहायताले हेँगा लगाउँदै ।

तपाईको प्रतिक्रिया
© २००६–२०१८ सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित