स्वयम्भूनाथ

काठमाडौँ उपत्यकाको स्थापना र नेपालको ईतिहासमा स्वयम्भूनाथको ठूलो भूमिका रहेको छ

तपाईको प्रतिक्रिया
© २००६–२०१८ सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित