हिलाम्य बाटो

हरेक बर्ष यसरीनै वर्षाले बिगारेको बाटो प्रयोग गर्न बाध्य हुन्छन नेपाली जनता ।

तपाईको प्रतिक्रिया
© २००६–२०१८ सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित