साम्निङ गुम्बा

शे फोक्सुण्डो गाउँपालिका -५ डोल्पामा अवस्थित साम्निङ गुम्बा । उपल्लो डोल्पाको महत्वपुर्ण गुम्बामध्ये यो एक हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया
© २००६–२०१८ सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित