शेरा फाँट

पाँचपोखरी थाङपाल गाँउपालिका वडा नं ६ धापको शेरा फाँट । यस फाँटमा सयौँ मुरी धान फल्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया
© २००६–२०१८ सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित