श्रीस्थानमा बलिरहेको ज्वाला

भैरवी गाउँपालिका-१ दैलेखस्थित पञ्चकोशी ज्वाला क्षेत्रमा रहेको श्रीस्थानमा वषौँदेखि बलिरहेको ज्वाला ।

तपाईको प्रतिक्रिया
© २००६–२०१८ सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित