दर्मिजाको तातोपानी कुण्ड

म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका-४ स्थित दर्मिजामा रहेको तातोपानी कुण्ड ।

तपाईको प्रतिक्रिया
© २००६–२०१८ सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित