झरिपछि फेवाताल

झरिपछि फेवाताल । बीचमा राखिएको डुङ्गा र आसपासको हरियालीको दृश्य ।

तपाईको प्रतिक्रिया
© २००६–२०१८ सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित