Updates

Nepali-Janasamparka-Samiti-Japanटोकियो – नेपाली जनसम्पर्क समितिको विवादित निर्बाचनका सम्बन्धमा दुई बेग्ला बेग्लै धारमा बिभिाजित प्यानल मध्य निर्बाचनमा भाग लिएको डिपी कँडेल पक्षले निर्वाचन मतगणनाको नतिजा घोषणा गरेको छ भने निर्बाचन बहिष्कार गरेको रोशन केसी पक्षले भने पार्टी निर्देशनको अवज्ञा गर्दै भएको निर्बाचन र त्यसको परिणामको कुनै औचित्य नभएको बताएको छ ।

विस्तृतमा

 • s'i7 /f]u nfu]kl5 h+undf a:g afWo
s'i7 /f]u nfu]sf hfh/sf]6 gfos8fjf uflj;–* lgjf;L %) jifL{o jL/axfb'/ sfdL / pgsf] >LdtL;lxt cfly{s cefjsf] sf/0f pkrf/ ug{ g;s]kl5 h+undf a:g jfWo 5g . tl:a/M x]dGt s];L, hfh/sf]6, /f;;

  कुष्ठ रोग लागेपछि जंगलमा बस्न बाध्य

  कुष्ठ रोग लागेका जाजरकोट नायकडावा गाविस–८ निवासी ५० वर्षीय वीरबहादुर कामी आर्थिक अभावको कारण उपचार गर्न नसकेपछि जंगलमा बस्न वाध्य छन् ।
 • sf7df8f}Fdf ePsf] ljZj :sfp6 dlxnf ;ªu7gsf] !@cf}F Pl;of k|zfGt If]qLo ;Dd]ngdf ;xefuL ljleGg d'n'ssf :sfp6df cfa4 dlxnf tyf k'?ifx? /fi6«klt ljBfb]jL e08f/L;Fu ;fd"lxs tl:a/ lvRb} . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;; .

  सामूहिक तस्बिर लिँदै

  काठमाडौँमा भएको विश्व स्काउट महिला सङ्गठनको १२औँ एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलनमा सहभागी विभिन्न मुलुकका स्काउटमा आवद्ध महिला तथा पुरुषहरु राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग सामूहिक तस्बिर लिँदै ।
 • gaura

  एकताको प्रतिक गौरापर्व

  एकताको प्रतिकको रुपमा रहेको सुदूरपश्चिमको सांँस्कृतिक र लोकप्रिय चाड गौरापर्व डेउडा तथा अन्य फाग धुमारीमा रमाउदै डडेल्धुराका सर्वसाधारण । तस्बिरः धनबहादुर भण्डारी
 • Basu Poudel

  पोलमा बस – बसमा पोलः

  पोखराको नयाँ बजारमा बिजुलीको पोलमा बस ठोकिएपछि पोल भाँचिएर बस माथी आइपुगेको दृश्य । घटनामा मानवीय क्षति भने भएन । तस्बिरः वासुदेव पौडेल
 • eQmk'/sf] rf/bf]af6f]df b'3{6gf
zlgaf/ dWo/flt eQmk'/af6 sf7df8f}Ftkm{ uO/x]sf] af@s !#$* g++= lghL l6k/ / af^r %*폼aj]df hfFbf /f]sL /fv]sf] tLgj6f 6ofS;L;d]t Ifltu|it ePsf 5g . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;;

  भक्तपुरको चारदोबाटोमा दुर्घटना

  शनिबार मध्यराति भक्तपुरबाट काठमाडौँतर्फ गइरहेको बा२क १३४८ नंं. निजी टिपर र बा६च ५८७३ को निजी कार अरनिको राजमार्गअन्तर्गत मध्यपुर थिमि–१५, चारदोबाटोमा दुर्घटना भई टिपर हाइवेबाट सबवेमा जाँदा रोकी राखेको तीनवटा ट्याक्सीसमेत क्षतिग्रष्त भएक...

जापान समाचार...थप

जनसम्पर्कको विवादित निर्वाचनको कँडेल पक्षद्वारा मतपरिणाम घोषणा, केसी पक्षद्वारा भने पार्टीको निर्देशन अवज्ञा गर्नेलाई कार्बाही गर्ने चेतावनी

टोकियो - नेपाली जनसम्पर्क समितिको विवादित निर्बाचनका सम्बन्धमा दुई बेग्ला बेग्लै धारमा बिभिाजित प्यानल मध्य निर्बाचनमा भाग लिएको डिपी कँडेल पक्षले निर्वाचन मतगणनाको नतिजा घोषणा गरेको छ भने निर्बाचन बहिष्कार गरेको रोशन केसी पक्षले भने पार्टी निर्देशनको अवज्ञा गर्दै भएको निर्बाचन र...

समाचार...थप

पूर्वराष्ट्रपति यादवलाई क्यान्सर

काठमाडौं – सरकारले पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई थप ६० लाख रुपैयाँ उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको छ । गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति यादवलाई क्यान्सर भएको छ । हालै भारतमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा यादवलाई प्रोस्टेट क्यान्सर देखिएको हो । थप उपचारका लागि उनी अमेरिका जाने तय...

प्रवास...थप

यमन : आर्मी तालिम केन्द्रमा बम आक्रमण ४० को मृत्यु, ६० जना घाइते

यमन – यमनको अदेन सहरमा रहेको आर्मी तालिम केन्द्रमा आत्मघाती बम आक्रमण भएको छ । आक्रमणमा ४० जनाको ज्यान गएको सरकारी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बिबिसीले जनाएको छ । आक्रमणमा ६० जना घाइते भएको स्वास्थ्य सहयोगी संस्था मेडिसिन्स सान्स फन्ट्रीयर्स (एमएसएफ) ले जनाएको छ । घटनाको विस्तृत विवरण आ...

फोटो फिचर...थप

सूचना-प्रबिधि...थप

साहित्य...थप

© २०१६ सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित