समुद्रपारि डट कमको अनलाईन रेडियो सेवा
Toho Khanban Banner

राजकीय सम्मानका साथ पूर्वप्रधानमन्त्री कोइरालाको अन्त्येष्टि(फोटोफिचरसहित)

:j= sf]O/fnfsf] kfly{j z/L/df bfuaQL lbFb} 
g]kfnL sfFu|];sf ;efklt Pjd k"j{ k|wfgdGqL ;'zLn sf]O/fnfsf] kfly{j z/L/df pxfFsf] elthfåo ct'n sf]O/fnf / ;'wf+z' sf]O/fnfn] bfuaQL lbFb} . tl:a/ k|bLk jGt, /f;;

भतिजाद्वय अतुल र सुधांशुले दिए दागबत्ती 

काठमाडौं– राजकीय सम्मानका साथ पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालाको बुधबार पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ । हिन्दुधार्मिक परम्पराअनुशार उहाँको पार्थिव शरीरमा भतिजाद्वय अतुल कोइराला र सुधांशु कोइरालाले दागबत्ती दिनुभयो ।
स्व। कोइरालाको सम्मानमा नेपाली सेना एक टुकडीले राष्ट्रिय धूनसहित अन्तिम सलामी अर्पण गरेको थियो । उहाँलाई १३ तोपको सलामी दिइएको थियो ।
यसअघि उहाँको शवलाई दशरथ रङगशालाबाट विशेष किसिमले सजाइएको ट्रक राखेर आर्यघाट ल्याइएको थियो ।

विस्तृतमा

 • 12674294_1220228628004800_1307329188_n

  पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालाप्रति अन्तिम सलामीको लागि पशुपति आर्यघाटमा भएको तयारी । तस्बिरः समुद्रपारि

 • sabyatra

  शव यात्रा : स्व. कोइरालाको शव अन्त्यष्टिका लागि राजकीय सम्मानका साथ पशुपति स्थित आर्यघाट लगिदै । तस्बिरः समुद्रपारि ।

 • raute

  राउटेपनि रंगशालामाः नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइरालालाई श्रद्धाञ्जलि दिन रंगशाला पुगेका राउटेहरु सञ्चारमाध्यममा कुराकानी गर्दै । तस्बीर : समुद्रपारि ।

 • ef/tLo ljb]z dGqL z'idf :j/fh k|wfgdGqL s]kLzdf{ cf]nL;Fu dËnaf/ k|wfgdGqL lgjf; afn'jf6f/df e]63f6 ub}{ . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f,/f;;

  भेटवार्ताः भारतीय विदेश मन्त्री शुष्मा स्वराज प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीसँग मङ्गलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटघाट गर्दै । तस्बिर : रोशन सापकोटा

 • k|dåf/f lbjªut g]tfk|lt >4f~hln

g]kfnL sfFu|];sf ;efklt Pjd k"j{k|wfgdGqL ;'zLn sf]O/fnfsf] kfly{j z/L/df bz/y/ªuzfnfdf dªunaf/ g]kfnsf] em08f cf]9fP/ xflb{s >4f~hln ck{0f ug'{x'Fb} k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nL . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;;

  नेपाली काँग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पार्थिव शरीरमा दशरथरङ्गशालामा मङ्गलबार नेपालको झण्डा ओढाएर हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । तस्बिर: रत्न श्रेष्ठ

GMT 

International Calling Card

प्रमुख समाचार

Core Japan
Surya Corporation
Good times advertisnment

विचारथप पढ्नुहोस्

समाचारथप पढ्नुहोस्

Tamang Samaj
Restaurant on Sale
Raju Lama Concert in Japan
© Copyright 2006-2015 सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित