Updates

fnj-aटोकियो – आइतवार टोकियोमा भएको अन्तर्क्रियात्मक पत्रकार भेलामा यहाँ क्रियाशील पत्रकारहरुले डायस्पोरिक पत्रकारिताका विविध पाटाहरुमा केन्द्रित रहेर घनिभूत छलफल गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ जापानले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा करिव दुई दर्जनजति पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

विस्तृतमा

 • dg nf]Eofpg] df5fk'R5«] lxdfnsf] b[Zo
ko{6sLo gu/L kf]v/fsf] ljGWojfl;gL dlGb/ kl/;/af6 ;f]daf/ laxfg b]lvPsf] df5fk'R5«] lxdfnsf] dgdf]xs b[Zo . tl:a/M jf;'b]j kf}8]n, kf]v/f, /f;;

  खुलेको हिमाल

  पर्यटकीय नगरी पोखराको विन्ध्यवासिनी मन्दिर परिसरबाट सोमबार बिहान देखिएको माछापुच्छ्र हिमालको मनमोहक दृश्य । तस्बिरः वासुदेव पौडेल
 • sl7g ofqf 
u'NdLsf] l/8L–?b|j]0fL–jfdL6S;f/cGtu{tsf] ;8sv08 plrt dd{t ;Def/ gx'Fbf sl7g ofqf ug'{kg]{ afWotf /x]sf] 5 . tl:a/M Msf}/j vqL, u'NdL,/f;;

  दसैंमा घर जाने बाटो

  गुल्मीको रिडी-रुद्रवेणी-वामीटक्सारअन्तर्गतको सडकखण्ड उचित मर्मत सम्भार नहुँदा कठिन यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । दसैं नजिकिदै गर्दा सडकको यस्तो अवस्थाले यात्रुहरुले सास्ती पाउने निश्चित भएको छ । तस्बिरः कौरव खत्री
 • madhav-ghimire

  दुर्घटनास्थलमा स्थानीय

  पूर्व गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेसहित सात जना चढेको गाडी पृथ्वी राजमार्गको घोप्टेभीरबाट त्रिशुलीमा खसेपछि घटनास्थलमा स्थानीयको भीड । तस्बिर : नारायण अधिकारी
 • /f/fdf ;]NkmL 
g]kfn s} 7"nf] tyf ulx/f] d'usf] /f/ftfn 3'Dg cfPsf cfGtl/s ko{6sx? ;]NkmL lvRb} . tl:a/ M g[k]Gb| axfb'/ dNn, d'u', /f;;

  रारामा सेल्फी

  नेपाल कै ठूलो तथा गहिरो मुगको राराताल घुम्न आएका आन्तरिक पर्यटकहरु सेल्फी खिच्दै । तस्बिर : नृपेन्द्र बहादुर मल्ल
 • a'6ofgn] n'sfpFb} chod]?sf]6
88]Nw'/f lhNnfsf] chod]? uflj;l:yt chod]?sf]6sf] ;+/If0f tyf ;+a4Fg x'g g;Sbf lj;+ !!(! df lgld{t P]ltxfl;s b/af/sf] xfn eUgfjz]if klg ;;fgf a'6ofg tyf emf8Ln] 5f]lk/x]sf] / hL0f{ eO;s]sf b]jn . tl:a/ M wgaxfb'/ e08f/L, 88]Nw'/f, /f;;

  बुट्यानभित्र अजयमेरुकोट

  डडेल्धुरा जिल्लाको अजयमेरु गाविसस्थित अजयमेरुकोटको संरक्षण तथा संबद्धँन हुन नसक्दा विसं ११९१ मा निर्मित ऐतिहासिक दरबारको हाल भग्नावशेष पनि ससाना बुट्यान तथा झाडीले छोपिरहेको र जीर्ण भइसकेका देवल ।

जापान समाचार...थप

’डायस्पोरिक पत्रकारिता’ बिषयक टोकियोमा बहस

टोकियो - आइतवार टोकियोमा भएको अन्तर्क्रियात्मक पत्रकार भेलामा यहाँ क्रियाशील पत्रकारहरुले डायस्पोरिक पत्रकारिताका विविध पाटाहरुमा केन्द्रित रहेर घनिभूत छलफल गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ जापानले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा करिव दुई दर्जनजति पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको थियो ...

समाचार...थप

रुस–नेपाल सम्बन्धबाट दक्षिण एसियाको स्थायित्व र सुरक्षामा योगदान

काठमाडौँ – रुसी महासङ्घका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुस र नेपालबीचको सम्बन्ध दुवै मुलुकका जनताका निम्ति अझ सुदृढ, सुमधुर एवम् फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै त्यसले दक्षिण एसियाको स्थायित्व र सुरक्षामा योगदान गर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल र रुसबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६० औँ वार्...

प्रवास...थप

जोर्डनी प्रसिद्ध लेखकको गोली हानी हत्या

जोर्डन – जोर्डनका प्रसिद्ध लेखक तथा व्यङ्ग्य चित्रकार नेहद हेतार कार्टुनिस्टलाई जोर्डनको एक अदालत परिसरमा आइतबार गोली हानी हत्या गरिएको छ । उहाँलाई इस्लाम धर्मविरोधी व्यङ्ग्यचित्र सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गरेको आरोपमा अदालतमा मुद्दा थियो । उहाँमाथि लागेको आरोपमाथि अदालतमा तारिख बुझ्न त्यह...

फोटो फिचर...थप

सूचना-प्रबिधि...थप

साहित्य...थप

© २०१६ सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित