मौरी बाजे

नुवाकोटका–सामरीका ‘मौरीबाजे’ को नामबाट परिचित धुव्रप्रसाद सापकोटा मौरीले मुहार ढाक्दै ।

तपाईको प्रतिक्रिया
© २०१६ सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित